Posted on

สมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
7. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฏาคม 2561  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาทและค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทรสารหมายเลข 0-2281-6265 โทรศัพท์หมายเลข 0-2281-3501
หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รวมหนังสือเตรียมสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *