แนวข้อสอบ กพ 2561 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

฿395.00฿605.00

“เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหาให้ดู พร้อมด้วยเลขหน้าหนังสือ
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • มีสรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ กพ 2561 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 – สำนักงาน ก.พ.

แนวข้อสอบ กพ 2561 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) “เก็งข้อสอบออกบ่อยสุดโดยผู้มีประสบการณ์” ตรงตามประกาศสอบของตำแหน่ง แนวข้อสอบ กพ 2561 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่มติวสอบ ก.พ. 2561

 • โอนเงินเพื่อชำระค่าบริการ
 • ลูกค้าส่งคำขอเข้ากลุ่ม ติวสอบ ก.พ. 2561 ติวสอบ กพ 2561 By Sheet Store
 • แจ้งชื่อเฟสบุคของลูกค้า
 • หลังจากนั้นทางศูนย์จะอนุมัติเข้ากลุ่มตามชื่อเฟสบุคที่แจ้งเข้ามา

** พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 สามารถเข้าร่วม Facebook group live ติวสอบ กพ กันสดๆ (จะมีการติววันที่ 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2561) [1 order = 1 บัญชีเฟสบุค]

เล่มนี้มีเนื้อหา 240 กว่าหน้า

รูปแบบการจำน่าย
– ไฟล์ PDF 395บาท (ส่งไฟล์ภายใน 30 นาที)
– หนังสือแบบโอนเงินก่อนส่ง 585บาท
– หนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 605 บาท
(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน
หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
*** เมื่อเลือกรูปแบบเก็บเงินปลายทาง ไม่ต้องโอนเงิน แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์สำหรับการจัดส่ง เข้ามาที่ LINE ID: @naihoy (มี @ด้วย) หรือ สั่งผ่านระบบได้เลย

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 85 ข้อ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 195 ข้อ พร้อมเฉลย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 50 ข้อ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
 • ความรู้รอบตัว และ เหตุการณ์สำคัญ
 • สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560
 • สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • ข้อสอบจริง กพ. ปี 2559 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบจริง กพ. ปี 2560 พร้อมเฉลย

 

** พิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 61 สามารถเข้าร่วม facebook group live ติวสอบกันสดๆ (จะมีการติววันที่ 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2561) 1 order = 1 บัญชีเฟสบุค

ขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่มติวสอบ ก.พ. 2561

 • โอนเงินเพื่อชำระค่าบริการ
 • ลูกค้าส่งคำขอเข้ากลุ่ม ติวสอบ ก.พ. 2561 ติวสอบ กพ
 • แจ้งชื่อเฟสบุคของลูกค้า
 • หลังจากนั้นทางศูนย์จะอนุมัติเข้ากลุ่มตามชื่อเฟสบุคที่แจ้งเข้ามา

แนวข้อสอบ กพ 2561 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. 2561 สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทพรบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบ กพ (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. เก็งข้อสอบที่ออกย่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9–29 มีนาคม 2561

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สํานักงาน ก.พ. จะรับเปิดรับสมัครสอบผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จํานวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.ระดับปริญญาตรี
4.ระดับปริญญาโท

สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑
———————–
ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบ
ดังรายละเอียดต-อไปนี้
๑. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑
๒. วิธีดําเนินการ
๒.๑ สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งใดจากผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
และดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่งนั้นต่อไป
ทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนด
๒.๒ การดําเนินการสอบ
(๑) สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา ที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด และจะดําเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม ๑๓ ศูนย์สอบ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม- พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี
ขอนแก-น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งแต-ละศูนย์สอบจะมีจํานวนที่นั่งสอบตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๒ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(๒) กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะไปสอบนั้น ครบตามจํานวนแล้ว
ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย้สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่จนกว่าที่นั่งสอบของทุกศูนย์สอบครบตามจํานวน
ที่กําหนด ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรและวิธีการสอบ
๗.๑ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัด
ความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา
ขอความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์
หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ
หรือข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความ
และตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียน
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๗.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญ
ของข้อความในระดับเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ กพ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9–29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/

หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
– กําหนดการอัปโหลดรูปถ่าย
– เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
– กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

Additional information

รูปแบบที่สั่ง

, ,