Posted on

เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 อัตรา

ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 อัตรา

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 11 จังหวัด จังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ ขอนแก่น ตราด นครปฐม นครพนม บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน สกลนคร สุรินทร์
2) ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
3) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองแผนงาน
4) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ วันที่ 19 เมษายน 2561

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561–19 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สั่งซื้อหนังสือตำแหน่งนี้: แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน